2012-06-13

نامه‌ای به فرزندم


آرتا-دنیز ؛
همون روزی که مادرت برای اولین بار بدو بدو بره دستشویی و عق بزنه برات یه وبلاگ راه می‌ندازم !