۱۳۹۱-۰۳-۱۶

از وبلاگ ِ تنبل ِ تن پلول


قدیما خدا - به اقتضای ِ سنش - خیلی شتابزده عمل می‌کرد, تا می‌دید یه ملتی کافر شده‌ان سریع عذاب نازل می‌کرد .


   پ‌ن : از وبلاگ ِ تنبل ِ تن پلول