2012-06-12

The End


داستان ِ مردی که یک روز به آخر ِ خط رسید. اما امیدش را از دست نداد.
دنده عقب گرفت و همان فرمان برگشت و اتفاقن - آن‌طور که خودش برایم تعریف می‌کرد - خیلی هم لذت برده‌ بود.