۱۳۹۱-۰۴-۲۶

یک عاشقانه‌ی ِ آرام


بیا تا برکه‌های ِ حقیر ِ دغدغه را دریا کنیم ای دوست!
چراکه هیچ دریایی, هرگز, از هیچ توفانی نهراسیده است
و هیچ توفانی , هرگز, دریایی را غرق نکرده است.

  یک عاشقانه‌ی آرام - نادر ابراهیمی - انتشارات روزبهان