۱۳۹۱-۰۴-۲۰

نامه به کودکی که یک سوتفاهم بود


- آقای ِ قاضی ما با هم تفاهم نداریم.
- ما اصلا از اولشم با هم تفاهم نداشتیم.
میان ِ هیاهوی ِ زن و شوهر ِ جوان, دو نفر سکوت کرده بودند؛
قاضی و کودکی که به نظر می‌رسید حاصل ِ یک سوتفاهم باشد!

  پ‌ن: این مطلب پیش‌تر در شماره یک نشریه آسمان منتشر شده‌است.