۱۳۹۱-۰۴-۲۵

چوب‌خط


روزهای ِ نبودنت را
روی ِ دیوار
چوب‌خط می‌کشم
بیا
و میان ِ این دیوار
پنجره‌ای بساز
برای ِ
دوباره با هم بودن.