2012-07-19

دخترها در عکس سه‌رخ از آن‌چه در واقعیت می‌بینید خوشگل‌ترند


هیچ وقت بر اساس ِ یه عکس سه‌رخ عاشق دختر نشین. حتمن یه عکس 3*4 پرسنلی ببینین و بعد تصمیم بگیرین.