2012-07-20

ژن زیبایی آریایی


دقت کردین همه ملکه‌های ِ زیبایی و دختران ِ شایسته سال‌های ِ اخیر همه کشورهای ِ دنیا ایرانی‌الاصل هستن !!
لامصب این خون ِ آریایی ِ حاوی ژن زیبایی آریایی چه‌ کارها که نمی‌کنه!