۱۳۹۱-۰۴-۲۰

جزوه


مقصود ِ من تو بودی
خط ِ خوش بهانه!

 پ‌ن:  این مطلب پیش‌تر در نشریه آسمان منتشر شده‌است.