2012-08-18

اندر احوالات ِ بی‌حوصلگی‌ها


چه طرح‌ها که یادداشت شدند تا یک روز داستان ِ عاشقانه‌ای شوند, ولی عاقبت کاغذ ِ مچاله‌ای شدند ته ِ سطل ِ زباله.

فلش بک


گاهی وقت‌ها برمی‌گردم و به گذشته‌م نگاه می‌کنم
به کارهایی که می‌تونستم و نکردم
سرم رو به نشانه تاسف تکون می‌دم و سیگاری روشن می‌کنم.


2012-08-01

دختری که داستان زیاد می‌خواند


آه قورباغه‌ها!
چندتای ِ دیگر از شما را باید ببوسم
تا شاهزاده‌ی ِ رویاهایم را
پیدا کنم.
آخر کدام یک از شما
شاهزاده‌ی ِ جادوشده‌ی ِ قصه‌ها هستید ؟ 

شاعر ِ زباله‌ها


- مصاحبه‌کننده سیاسی ِ استخدامی: طرفدار ِ چپی یا راست؟
- فرزین محدث ( شرکت‌کننده): وسط آقا.
- وسط دیگه کدومه؟ بی‌تفاوتی ؟؟
- نه آقا. من طرفدار ِ کارم. می‌خوام زندگی کنم. هرکی خوب باشه خُب من دوستش دارم.
- چپ یا راست؟
- والا آقا آخه من نمی‌دونم. آخه این چپ و راست هی جاشون عوض میشه. اونایی که دیروز چپ بودن امروز راست‌ان, باز فردا چپ میشن. اونایی که امروز راست‌ان فردا چپ میشن. آقا من نمی‌دونم.

    شاعر ِ زباله‌ها