2012-08-01

شاعر ِ زباله‌ها


- مصاحبه‌کننده سیاسی ِ استخدامی: طرفدار ِ چپی یا راست؟
- فرزین محدث ( شرکت‌کننده): وسط آقا.
- وسط دیگه کدومه؟ بی‌تفاوتی ؟؟
- نه آقا. من طرفدار ِ کارم. می‌خوام زندگی کنم. هرکی خوب باشه خُب من دوستش دارم.
- چپ یا راست؟
- والا آقا آخه من نمی‌دونم. آخه این چپ و راست هی جاشون عوض میشه. اونایی که دیروز چپ بودن امروز راست‌ان, باز فردا چپ میشن. اونایی که امروز راست‌ان فردا چپ میشن. آقا من نمی‌دونم.

    شاعر ِ زباله‌ها