2012-08-18

اندر احوالات ِ بی‌حوصلگی‌ها


چه طرح‌ها که یادداشت شدند تا یک روز داستان ِ عاشقانه‌ای شوند, ولی عاقبت کاغذ ِ مچاله‌ای شدند ته ِ سطل ِ زباله.