۱۳۹۱-۰۷-۲۸

شیاف ِ حیات جاودان رسید


تصمیم دارم تا شصت سالگی سیگار بکشم. بعد ترک می‌کنم و بر اساس ِ نوشته روی سیگارم؛
"ترک سیگار موجب سلامتی و افزایش طول عمر می‌شود"
سلامتی و طول ِ عمر به دست میارم و شصت سال دیگه زندگی می‌کنم!