2012-11-08

خانم میشه جزوه‌تون رو داشته باشم ؟!‏"ریشه هیدرولوژی به اهمیت ... لطفن اون پنجره رو ببندین سرده ... ریشه هیدرولوژی به اهمیت آب بر می‌گردد. هر کجا که آب وجود داشته باشد هیدرولوژی اهمیت داشته و ... این چه وخت ِ اومدنه؟ نیم ساعته کلاس شروع شده. تکرار نشه. کجا بودیم؟ ... و علم هیدرولوژی به 4000 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. شهرهای مدیترانه‌ای برای جلوگیری  ... عذر میخام. من الان سر کلاسم باهاتون تماس می‌گیرم ... برای جلوگیری از ضرر سیل سد می‌ساختند.
در قرن بیستم نظریه‌ها و تئوری‌های ِ علم هیدرولوژی ارائه شد... تا همین‌جا کافیه. جلسه بعد بخونین و آماده بیاین سر کلاس. خانم شما چیو دارین می‌نویسین؟ خانم, خانم. با شمام. یکی ایشونو خاموش کنه. خـــــــــانم کلاس تموم شده ها"