2012-12-17

خسته‌س، دنبال راه فرار
شب حال ِ همه بچه‌های اتاق گرفته بود. پیشنهاد دادم موقع خواب، شیر شوفاژ رو باز بذاریم بخوابیم که تا صب راحت بشیم.
خندیدن.
نمی‌فهمن "مجبورم میفمی مجبور" ینی چی ...
:(