۱۳۹۱-۰۹-۲۹

خسته‌س، دنبال راه فرار - دو


می‌خواستم از پنجره اتاق‌مون از طبقه ششم خوابگاه خودم رو بندازم پایین. گیر کردم بین نرده‌های پنجره. چهار ساعت تلاش کردن آوردن‌م بیرون.
 حتی نرده‌ها هم بهم خندیدن.
نرده‌های ِ بی‌مروت هم نمی‌فهمن "مجبور" یعنی چی ...
:(