۱۳۹۱-۱۰-۲۸

چمدان‌ش را برای ِ همیشه برنگشتن بست


مثلن یک روز آدمی، خودش را بردارد. ببرد سر آن جاده طولانی بدرقه کند و با کاسه‌ی ِ آب پر در دست، از لابه‌لای ِ دود سیگار خودش را تماشا کند که چه غمگین، برای ِ همیشه می‌رود...