۱۳۹۱-۱۱-۰۲

گرگ در اسطوره‌های ترکان


گرگ خاکستری ( BozQurd ) ، که با یکی از دختران ِ زیبای سرداری از سرداران توصیف‌شده در داستان پیدایش اوغوزان ازدواج کرد، همان صورت ِ حیوانی خدای ِ آسمان  ( Gok Tanri ) ، خورشید است.

  درآمدی بر اسطوره‌شناسی - دکتر فضولی بیات - مترجم: کاظم عباسی - انتشارات یاران