2013-02-13

هکرهمه نامه‌های ِ عاشقانه‌ام را 
با اشک‌ها و لبخندها
به ایمیل‌ات می‌فرستم
شاید
روزی
پسوردت را هم پس دادم!

  بازنشر +