۱۳۹۱-۱۱-۲۷

دکطرای اقطساد


طرف دکترای ِ اقتصاد هم که داشته باشه، وقتی می‌خواد از عابر بانک پول بگیره، یکی از صفرها رو با انگشت‌ش می‌گیره تا "تومن‌ش" کنه!!

 بازنشر +