2013-02-16

ابتکار به سبک ِ ایرانی


رو دیوار دبیرستان دخترانه نوشته شده بود: "نوشتن هر گونه متن و آگهی تبلیغاتی منع قانونی دارد."
زیرش با اسپری بزرگ نوشته بودن: " دوستت دارم فلانی، حتی اگه منع ِ قانونی داشته باشه." !