۱۳۹۱-۱۲-۰۵

بیا این‌بار قصه را از انتها بخوانیم


بیا این‌بار
قصه را از انتها بخوانیم.
من،
این سوی ِ جاده ایستاده
ببینم که می‌آیی.
دست‌های ِ هم را بگیریم
و آغوش در آغوش
گم شویم
کوچه پس کوچه‌های ِ این شهر را،
تا خانه.