۱۳۹۱-۱۲-۰۶

ظرافت جوجه‌تیغی


آن‌چه بیش از هر چیز وحشت‌ناک است این نیست که ما داریم بازی می‌کنیم، بلکه این است که این یک بازی نیست.

  ظرافت ِ جوجه‌تیغی - موریل باربری - مرتضی کلانتریان - انتشارات کندوکاو

۱ نظر: