۱۳۹۱-۱۲-۰۷

چشم‌ها رازداران ِ خوبی نیستند


چشم‌ها
رازداران ِ خوبی نیستند.
این‌که "دوستت دارم"
رازی بود
میان ِ من و تو
که تمام ِ دنیا،
آن را
از چشمان‌م خواندند؛
هر بار که از دیدار ِ تو بازمی‌گشتم.