2013-03-20

درس‌هایی برای ِ زندگی - 1


از آدمی که تنها یک هدف توو زندگی‌ش داره بترس.