۱۳۹۱-۱۲-۱۲

آخر ِ خط


اینجا که من ایستاده‌ام
آخر ِ دنیاست.
نه رنگین‌کمانی،
نه عشقی،
و نه حتی صدای ِ جیرجیرکی.
اینجا،
تنها مرگ می‌تواند،
الهام‎بخش ِ یک شعر باشد.