2013-04-12

مناجات


پروردگارا؛
زندگی سایز ِ بزرگ‌تر نصیب ِ ما بفرما. این یکی دیگه خیلی برامون تنگ شده.