2013-04-18

مرگ


و بعد
با دست‌های ِ خودمان
مسیر را هموار کنیم
برای ِ مرگ.
که بی‌آید و خلاص‌مان کند
از این زجرکُش ِ هر روز...