2013-04-27

نوت روو یخچال


♥ توو خواب چقد خوشگل می‌شی. دل‌م نیومد بیدارت کنم بهت بگم.
♥ دلتنگی از همین الان آغاز شد. بیدار شدی زنگ بزن صدات ُ بشنوم.
♥ فال امروز: زمانی که شما این یادداشت را روی ِ یخچال می‌خوانید، یک نفر از دلتنگی ِ شما روو به موت است! با او تماس بگیرید.
♥ ناخن ِ انگشت ِ شست‌ت رو بذار روو ناخن ِ انگشت ِ اشاره‌ت! گذاشتی؟ تا بیام پیش‌ت دل‌م برات ایقد می‌شه.
♥ شما یادتون نمیاد. یه روز ما شما رو گرفتیم! امروز سالگرد اون روزه. ساعت هشت، همون رستوران، مهمون ِ من!
♥ تولدت مبارک. می‌دونم نباید می‌رفتم سر ِ کار و پیش‌ت می‌موندم. خب نرفتم! اگه پیدام کردی کادوت ُ می‌دم. اگه پیدا هم نکردی من پشت ِ مبل‌ قایم شدم!
♥ درسته ریاضی‌م داغونه. ولی مطمئن‌ام اینقد که من دوستت دارم رو اگه جمع‌شون کنی می‌شه خیلی!
♥ خیلی دوستت دارم، ولیکن این دلیل نمی‌شه بگیری بخوابی ناهار قومه‌سبزی نداشته باشیم!
♥ من زن دوم دارم. معتاد هم هسسم. دوستت هم ندارم و همش دروغ گفتم بهت. شوخی کردم! فقط خواسسم بدونی اتفاقات ِ بدتری هم از شکستن ِ گلدون‌ات وجود داره!
♥ خوش‌ب‌حالت بهترین همسر ِ دنیا رو داری. باورت نمی‌شه؟ دست ِ راست‌ت دومین کابینت رو باز کن. ناقابل و بی‌مناسبت، با عشق.
♥ تعجب نکن عزیزم. سرم درد می‌کرد نرفتم سر کار. پا شدم برات نوت نوشتم و اومدم کنارت خوابیدم. فقط بودن با تو خوب‌م می‌کنه. نوت رو که خوندی زود برگرد روو تخت.


 پ‌ن: مجموعه کامل رو با هشتگ #نوت_روو_یخچال در توئیتر و گوگل‌پلاس دنبال کنید.