۱۳۹۲-۰۱-۱۷

"آن‌ها"ی ِ این نوشته بسیارند


خیال کرده‌اند می‌توانند به راحتی نابودمان کنند. غافل‌اند از این‌که ما مثل ِ آن یخی هستی‌م که روی ِ دریاچه را پوشانده. بخواهند ما را بشکنند، خودشان را غرق کرده‌اند.