2013-04-08

تو قدم‌قدم دور می‌شدی، مرگ نفس‌نفس در آغوش‌م می‌کشید


من،
بی مخاطب‌ترین دلتنگی‌ ِ غروب‌های ِ جمعه‌ام
این دلتنگی‌ها را
که منم،
چاره‌ای نیست
جز زمان.
بُگذار بُگذرم،
خودم تمام خواهم شد.
می‌گویند؛
مرگ پایان ِ تمام ِ دلتنگی‌هاست...
امیدوارم.