۱۳۹۲-۰۲-۲۶

آزادی و دانشکده‌ها


در هر کشوری، دارای ِ هر نوع حکومتی که باشد، حفظ آزادی مستلزم وجود اشخاصی‌ست که تا حدی دارای ِ استقلال گفتار باشند، و بین این اشخاص هم حتما بایستی دانشگاه‌یان راه داشته باشند.

  برتراند راسل - چرا مسیحی نیستم