۱۳۹۲-۰۲-۲۷

خبری در راه است


آری،
 آن‌که می‌خندد،
 خبر فاجعه را هنوز دریافت نکرده است.

 برتولت برشت - دفاع از گرگ‌ها (شعر امروز آلمان) - تورج رهنما