۱۳۹۲-۰۲-۳۰

آن روی ِ سکه


کودکان
به شوخی
به سوی ِ قورباغه‌ها سنگ پرتاب می‌کنند
اما قورباغه‌ها
کاملا جدی
می‌میرند.

  اریش فرید - دفاع از گرگ‌ها (شعر امروز آلمان) - تورج رهنما