۱۳۹۲-۰۳-۰۶

دفاع از گرگ‌ها


آری برادری
تنها بین گرگ‌ها وجود دارد:
آن‌ها دست کم با هم راه می‌روند.

  هانس ماگنوس انتسنزبرگر - دفاع از گرگ‌ها (شعر امروز آلمان) - تورج رهنما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر