۱۳۹۲-۰۳-۲۰

مکالمه


- هوا اون طرفا چجوریه؟
+ تک نفره دلگیر...
- تنهایی؟
+ نبودم، روزگار...

 پ‌ن: این نوشته وام‌دار ِ نوشته‌ای‌ست از حسین نوروظی