۱۳۹۲-۰۳-۲۸

ریشه‌های آسمان - رومن گاری


در مورد ِ مردها نباید از روی ِ کارهای ِ بعد از شلوارکــَـنی قضاوت کرد. برای ِ کثافت‌کاری‌های ِ واقعی‌شان لباس بر تن می‌کنند.


 ریشه‌های  آسمان - رومن گاری - منوچهر عدنانی

۵ نظر: