۱۳۹۲-۰۳-۲۸

ریشه‌های ِ آسمان


"در مورد ِ مردها نباید از روی ِ کارهای ِ بعد از شلوارکــَـنی قضاوت کرد. برای ِ کثافت‌کاری‌های ِ واقعی‌شان لباس بر تن می‌کنند."

  ریشه‌های ِ آسمان - رومن گاری - منوچهر عدنانی