۱۳۹۲-۰۳-۱۲

لکوموتیو کوچولوی ِ غمگین


این نشون می‌ده که اگه راه ناهموار باشه و مسیر تپه دشوار باشه، آدم اگه فقط گمون کنه که می‌تونه، کافی نیست!

   جایی که پیاده‌رو تموم می‌شه / شل سیلورستاین / حمید خادمی