۱۳۹۲-۰۴-۲۳

فهرست ِ وبلاگ‌های ِ ایرانی - 2


گودر هم که بسته شد و ما موندیم و فیدلی و یک عالمه وبلاگ. خلاصه با کمک ِ دوستان ِ پلاس این لیست کوتاه از وبلاگ‌ها رو هم به عنوان دومین لیست آماده کردیم و شما رو به خیر و ما رو به فیلان. 
امیدوارم لذت ببرید.


1.      نوت یازدهم : http://va-hid.blogspot.com/
2.      لنگ دراز : http://derazleng2.wordpress.com/
3.      اقلیما : http://eghlima1981.blogspot.com/
4.      آهو نمی‌شوی به این جست‌وخیز گوسپند : http://elcafeprivada.blogspot.com/
5.      25 نوامبر : http://november25th.blogspot.com/
6.      نوستالژی‌های سال‌ها بعد : http://mahdiehweblog.persianblog.ir/
7.      ماندالا : http://mandalacircle.wordpress.com/
8.      جاده آویشن : http://raheavishan.persianblog.ir/
9.      انجمن غیبی : http://gheiby.blogfa.com/
10.  نقطه‌ی آبی کمرنگ : http://palebluedot.persianblog.ir/
11.  شعری بودم، که نشستم، و پرید : http://navid4zad.blogfa.com/
12.  غیرممکن است : http://gheid.blogfa.com/
13.  زیژخکِ دیوانه : http://zijkhakelooli.blogfa.com/
14.  عصفور : http://osfur.blogfa.com/
15.  خواندن ندارد : http://r-kh-a.blogfa.com/
16.  هیچکده : http://setaresoha.persianblog.ir/
17.  خرابه‌های غیر قابل مرمت : http://omidr1976.blogspot.com/
18.  ساسوشا : http://sasosha.blogfa.com/
19.  یکی... ماه را خاموش کرد : http://bitter-violet.blogfa.com/
20.  اندر احوالات من و اینجانب : http://aidasaam.blogfa.com/
21.  سیاه سرفه : http://zitana.blogfa.com/
22.  هامون : http://onib.blogfa.com/
23.  لابیرنت از پست یک سوم : http://labynth.blogfa.com/
24.  ریحانه : http://raihaneh.hasanalmasi.ir/
25.  مغز آکبند : http://akbands.blogspot.ae/

  پ‌ن: اولین لیست >>  http://www.1-g.org/2013/06/1.html