۱۳۹۲-۰۴-۲۷

ایزل


"وفاداری رو مثل ِ صدقه نمی‌دن، به هر کی خواستی بدی همش ُ می‌دی."

     ایزل + قسمت 19