۱۳۹۲-۰۵-۳۱

روزهای ِ انتظار


تابستون. و حس ِ اون درختی که باید تا بهـــــــــار ِ سال ِ بعد صبر کنه، تا باز شکوفه بده.