۱۳۹۲-۰۹-۱۴

بدون تو


کجا برم بدون ِ تو؟
دنیای ِ من آغوشته
اینقد به هم نزدیک شدیم
فاصـله‌مون تـن‌پوشــــته