2014-01-15

جای ِ خالی ِ تو


نور ملایم لامپ
کاغذ دیواری‌های کثیف را
غمگین‌تر به نظر می‌رساند
سیگار می‌کشم
و نگران بوی دهانم نیستم
همه چیز آماده است
تا تو
آن طرف میز نباشی.

 دردهای موسمی - سجاد سوری - نشر سایه‌گستر

2014-01-10

نقطه پایان


یادت هست چقدر درگیر ِ "تا" بودی؟
بیا و ببین
این هم "تا"
تا این‌جا بود.