2014-02-10

گرگ و برف


چشمان تو زمستانی‌ست
که در آن
دو گرگ سیاه می‌دوند
من از بچگی
عاشق گرگ و برف بوده‌ام
به من نگاه کن!

   دردهای موسمی - سجاد سوری - نشر سایه‌گستر