۱۳۹۲-۱۱-۲۱

خداحافظ رادیو چهرازی


نود ُ دو به پایان نرسیده، رادیو چهرازی به پایان رسید. دست ِ ما که نیست. بالاخره یک رادیو هم سیاست‌های ِ خاص خودش را دارد یحتمل! که همین‌جوری اپیزود ِ بیست‌ام را منتشر می‌کند و می‌گوید خداحافظ.
دل ِ ما هیچ، حال ِ شما خوش بچه‌های چهرازی.

پ‌ن: هم‌چنان کل مجموعه 20 اپیزودی رادیو چهرازی را می‌توانید از این لینک و به صورت مستقیم دانلود کنید.