2014-04-28

لیست کتاب نمایشگاه کتاب نود ُ سه


لیستی که مشاهده می‌کنید با کتاب‌های پیشنهادی کاربران گوگل‌پلاس، فیس‌بوک، توئیتر و گودرجدید تهیه شده است. متاسفانه ام‌سال بر خلاف چند سال گذشته میتینگ و برنامه امضای کتاب نداریم. (یعنی من نیستم!) امیدوارم این لیست برای انتخاب کتاب بهتون کمک کنه.