۱۳۹۳-۰۳-۱۶

ای پرنده‌ی ِ مهاجرفردا به هیاتِ درختی پیر، در مسیرِ پروازت شاخه می‌گسترانم. هنوز نمرده‌ام که خستگی‌هات را آغوش دیگری در کند. بال‌های ِ خسته‌ات را به شاخه‌ام بسپار؛ به‌یاد ِ روزهایی که شانه‌ام آرام‌گاهت بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر