۱۳۹۳-۰۴-۳۰

گودر


حسم نسبت به گوگل‌پلاس، حس مردی‌ست که همسرش سر ِ زا رفته باشد؛ همسری که عاشقانه دوستش داشته است. حالا مرد مانده و کودکی که نمی‌شود دوستش نداشت. نمی‌تواند.