۱۳۹۳-۰۵-۲۸

آن‌جا که تاریکی، چراغ راه می‌شود


وقتی که حتا عقربه‌ها
چشم پوشیده بودند
بر این بی‌هوده زیستن‌اَم
من
از بند ِ زمان گریختم
تا
میان ِ نیستی ِ مرگ
ره‌گذر ِ ابدیت باشــــــــــم.