۱۳۹۳-۰۷-۱۹

شاعرانه می‌گویم نرو


«نهی با غرض تمنا» می‌دانی یعنی چه؟ 
یعنی وقتی فقط یک «نرو»ی ِ ساده می‌گوید، در اصل دارد التماس می‌کند، تمنا می‌کند، به‌پایت می‌افتد، قسم‌ات می‌دهد، زار می‌زند که نروی. 

  پ‌ن: «امر با غرض تمنا» هم داریم که «برگرد». 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر